Monitorowanie ciągłe, które Acusttel  prowadzi w mieście Castellón w rejonie Tascas, pokazuje znaczny spadek poziomu hałasu.

Spadek ten może sięgnąć do 20 dB (A) po wprowadzeniu kwarantanny w celu ochrony przed Covid-19.

Odgłosy ptaków, odgłosy deszczu na asfalcie lub odgłosy naszych własnych kroków na brukowanej ulicy są realiami dźwiękowymi trudnymi, jeśli nie niemożliwymi, do uzyskania w naszych miastach. Teraźniejszość pokazała nam najbardziej wynaturzone oblicze naszego środowiska miejskiego, fałszywe królestwo ciszy wywołane dramatyczną sytuacją dla społeczeństwa, która przyczyniła się do znacznej poprawy poziomów zanieczyszczenia hałasem, ale paradoksalnie te same zredukowane poziomy mogą okazać się klaustrofobiczne.

Po ogłoszeniu stanu alarmowego w dniu 15 marca 2020 r., powodując tym samym zamknięcie populacji w swoich domach, w celu rozwiązania pandemii COVID-19, nastąpiła znacząca zmiana w akustycznej panoramie naszych miast.

Acusttel w ramach usługi kontroli zanieczyszczenia hałasem dla Urzędu Miasta Castellón, monitorującej hałas strefy restauracyjno-rozrywkowej o nazwie Zona Tascas, stale rejestruje poziomy hałasu od lutego ubiegłego roku.

plantilla-destacada--ZAS-blog-acusttel.fw

Jako przykład wykorzystaliśmy do analizy punkt pomiarowy ZAS1, który znajduje się na skrzyżowaniu Carrer Major z Carrer Isaac Peral. Ten monitor rejestruje poziomy hałasu wytwarzanego w środowisku miejskim posiadającym znaczną liczbę obiektów restauracyjno-rozrywkowych.

Poziomy hałasu zostały obniżone do 20 dB (A) w ciągu dnia

Jeśli porównamy wyniki uzyskane w sobotę 29 lutego 2020 r., odpowiadające 9 tygodniowi roku i przed kwarantanną, z wynikami z soboty 21 marca 2020 r., odpowiadającymi 12 tygodniowi roku i po tygodniu kwarantanny, otrzymamy następujące wyniki.

Jak widać na wykresie, w momentach maksymalnej frekwencji ludzi w tej tradycyjnej strefie restauracyjnej, około drugiej po południu i między 20:00 a 23:00, wraz z zaprzestaniem wszelkiej aktywności nastąpił spadek o więcej niż 20 dB (A) w pierwszym przypadku i około 10 dB (A) w okresie wieczoru – nocy.

Paraliż aktywnego spędzania wolnego czasu i brak ludzi na ulicach naszych miast generują znacznie wyższą redukcję hałasu niż redukcja spowodowana spadkiem ruchu miejskiego

Dane te pomagają konsultantom akustycznym ustalić minimalne poziomy hałasu tła, przy całkowitym braku aktywności w miastach, czego do tej pory nigdy nie byliśmy w stanie zarejestrować.

Oczywiście te obecne poziomy hałasu nie mogą być traktowane, jako docelowa wartość odniesienia, ale można je wykorzystać do wyciągnięcia z nich ważnych wniosków. Jak wskazaliśmy na początku, obecna sytuacja nie może być celem samym w sobie, z uwagi na jej nienaturalny charakter, nie chcemy mieszkać w bardzo ruchliwych miastach, ale nie chcemy też mieszkać w miastach o obecnym poziomie hałasu, są symbolem smutku i nie podobają się nikomu.

Rozumiemy, że wraz ze zmianą warunków kwarantanny i stopniowym wznawianiem działalności, będziemy mogli rejestrować ich wpływ na panoramę akustyczną miasta.

Ten rodzaj analizy jest bezprecedensowy, ponieważ niemożliwe jest ustalenie, z wyjątkiem akustycznych modeli prognostycznych, poziomów hałasu w okresach 24-godzinnych w sposób ciągły. Dlatego przeprowadzenie prawdziwego badania, takiego jak to, które jest obecnie przeprowadzane, pozwoli nam wyciągnąć wiele wniosków na przyszłość.

Jako obywatele nie możemy być zadowoleni z doświadczenia, które przyszło nam przeżyć, ale jako technicy musimy starać się wykorzystać to, co obecne okoliczności mogą nam przynieść w poprawie znajomości hałasu w miastach.

W Acusttel kontynuujemy prace nad poprawą panoramy akustycznej naszych miast, starając się reagować na problemy związane z hałasem.

Acusttel, Doradztwo akustyczne dla firm