SEKTORY

Poproś nas o wycenę.

Acusttel prowadzi badania i projekty z zakresu izolacji akustycznej i klimatyzacji, obejmujące potrzeby różnych sektorów, które muszą dostosować się do określonych wymogów akustycznych. Nasze doświadczenie pozwoliło nam na pracę przy kilku projektach obejmujących (przemysł, rozwój nieruchomości, działalność kwalifikowaną, instalacje i infrastrukturę audiowizualną).

Nasze doświadczenie

  • Przemysł: Pracujemy w projektach klimatyzacji akustycznej zakładów przemysłowych, w których pracujemy nad zmniejszeniem hałasu maszyn, przeniesieniem drgań, wydzieleniem stref o dużym natężeniu hałasu w celu poprawy jakości pracy i spełnienia wymogów normy.
  • Rozwój nieruchomości: Dążymy do poprawy jakości życia obywateli poprzez stosowanie materiałów, które zmniejszają emisję hałasu. W tego typu projektach warunek ten jest delikatniejszy, ponieważ konieczne jest uwzględnienie bliskości obszarów mieszkalnych, a zatem wybrane środki są znacznie bardziej restrykcyjne.
  • Instalacje audiowizualne: Tutaj pracujemy w miejscach takich jak media, zazwyczaj w miejscach nagrywania lub reprodukcji, gdzie do uzyskania wysokiej jakości nagrań wymagany jest dość niski poziom dźwięku. W tym sektorze bardzo ważny jest wybór wykorzystywanych materiałów ze względu na potrzeby tego sektora.
  • Infrastruktura: Prowadzimy badania w zakresie integracji zmiennych akustycznych w celu ochrony środowiska, dostosowując społeczności i infrastrukturę do spełnienia obowiązujących przepisów.
  • Działalność kwalifikowana: Sektor ten obejmuje wszystkie rodzaje działalności, które wytwarzają wysoki poziom hałasu (bary, restauracje, warsztaty itp.), w przypadku których zastosowanie środków dźwiękowych jest wymagane w celu umożliwienia ich integracji ze społeczeństwem bez powodowania jakichkolwiek zakłóceń.
Oferujemy naszą wiedzę, doświadczenie i rozwiązania techniczne dla sektora przemysłowego w celu oceny, rozwiązań projektowych i realizacji działań korygujących potrzebnych dla ochrony przed hałasem.
Biorąc pod uwagę aktualne prawo, potrzeby klientów i ich spokój, Acusttel jest najlepszym doradcą podczas całego procesu wdrażania produktu, począwszy od badań akustycznych, poprzez nadzorowanie budowy od strony akustycznej aż po końcową fazę oddania budynku do użytku, wraz z ceryfikatem akustycznym izolacji i poświadczeniem hałasu urządzeń.
Rozwiązania akustyczne “pod klucz”, w których oferujemy projekt akustyczny, zarządzanie i realizację prac oraz świadectwa zdatności w zakresie hałasu po zakończeniu instalacji.
Projekt i wykonanie systemów izolacji akustycznej oraz przygotowanie foniczne pomieszczeń o wysokim stopniu potrzeb audiowizualnych, studiów nagrań, sal konferencyjnych, studiów radiowych i telewizyjnych.
Acusttel posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu nowych systemów i rozwiązań inżynieryjnych istniejacych problemów w zakresie hałasu i wibracji w infrastrukturach transportowych, zarówno jeżeli chodzi o projekty realizowane dla określonych jednostek administracyjnych, jak i dla czołowych inżynierii.

Cisza to spokój, a twój pokój to Acusttel.

Nasze bogate doświadczenie i ścieżka biznesowa pozycjonuje nas jako liderów w doradztwie akustycznym.

ASK FOR BUDŻET

To zajmie tylko kilka sekund!