Firma Acusttel jest dostosowana i upoważniona do realizacji wszelkich badań w zakresie akustyki środowiskowej i budowlanej.

Oferujemy całe nasze doświadczenie w dokonywaniu oceny hałasu tak w celu certyfikacji budynku lub instalacji w ramach prawnych jak i  służąc za punkt wyjścia dla projektu konsultacji na poźniejszym etapie.

Niezawodność naszych badań, nasza efektywność w świadczeniu usług, niezależność i wysoka specjalizacja techniczna oferują Państwu najlepszy wybór w momencie, gdy potrzebna jest ocena hałasu.

“Lista badań”

Nasze usługi

  • audyt akustyczny w celu oceny bieżących przepisów prawnych
  • ciągłe monitorowanie hałasu i wibracji
  • certyfikaty akustyczne budynków
  • analiza mocy akustycznej źródeł dźwięku
  • intensometria akustyczna
  • analiza drgań