JAKOŚĆ I AKREDYTACJE

Poproś nas o wycenę.

Acusttel przywiązuje wielką uwagę do zróżnicowania technologicznego, zapewniając tym samym lepszą jakość usług swoim klientom. Dowodem na to jest uznanie, uzyskane u różnych podmiotów administracji i jednostek wydających poświadczenia jakości.

Wiarygodność i niezależność techniczna naszej firmy znajduje swoje odzwierciedlenie w ilości lat przepracowanych jako laboratorium akustyczne akredytowane przez ENAC, jednostki akredytującej oraz w uzyskaniu certyfikatów ISO 9001 i 14 001 dla wszystkich spółek należących do grupy.

Więcej informacji na temat akredytacji i certyfikatów jakości można uzyskać otwierając poniższe łącza.

Naszym klientom oferujemy gwarancję i certyfikowaną jakość

Nasze silne zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i stosowanie efektywnych metod pracy pozwoliło nam uzyskać certyfikat ISO 9001, który gwarantuje duże korzyści dla naszych klientów i doskonałe standardy jakości:

 • Skuteczniej zarządzać i kontrolować wszystkie procesy pracy, obszary i działania firmy.
 • Optymalizacja wykorzystywanych zasobów, redukcja błędów na poszczególnych etapach pracy, co oznacza oszczędności dla firmy i jej klientów.
 • Zwiększenie satysfakcji swoich klientów i wszystkich stron zaangażowanych w projekty realizowane przez Acusttel.
 • Zwiększenie konkurencyjności wobec innych firm na rynku.
 • Wyróżnić swój produkt i usługi poprzez zapewnienie lepszego poziomu jakości.

Acusttel posiada również certyfikat ISO 14001, który świadczy o naszym zaangażowaniu w ochronę środowiska, bezpieczeństwo i oszczędności:

 • Zapobiegać, ograniczać i kontrolować wpływy związane z jej działalnością, produktami i usługami.
 • Zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.
 • Zwiększenie zaangażowania firmy w ochronę środowiska.
 • Oszczędność kosztów dzięki optymalizacji zużycia i zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów.
 • Poprawa wizerunku firmy poprzez przestrzeganie najwyższych standardów jakości.

Dzięki naszemu systemowi zarządzania innowacjami technologicznymi osiągamy;

 • Usystematyzowanie działań B+R+I w organizacji.
 • Pobudzenie działalności B+R+I.
 • Poprawa zarządzania zasobami.
 • Odpowiednie zarządzanie portfelem projektów.

Wiemy, jak ważne dla naszych klientów jest posiadanie firmy spełniającej wszystkie wymogi jakościowe, zaangażowanie w ochronę środowiska oraz serwis, który spełnia ich oczekiwania.

Jesteśmy dumni z posiadania tych certyfikatów jakości i pracujemy każdego dnia, aby oferować najlepsze usługi.

Więcej informacji o akredytacjach i certyfikatach jakości Acusttel można znaleźć w linkach.

Przedsiębiorstwo certyfikowane przez AW CERTYFIKACJA

Inżynieria i doradztwo:

Kontrola Jakości (ISO 9001) 2299

Ochrona Środowiska (ISO 14001) 2301

Instalacje akustyczne:

Kontrola Jakości (ISO 9001) 2300

Ochrona środowiska (ISO 14001)

aw-certificacion-iso-acusttel
aw-certificacion-iso-acusttel

Polityka zarządzania jakością, środowiskiem oraz B+R+I

Akredytacja ENAC akustyka

Jednostka współpracująca z administracją

Acusttel colaboradora con la administracion Región de Murcia

Region Murcja: 1583/03

Acusttel colaboradora con la administracion Generalitat Valenciana

Region Autonomiczny Walencji: 20/ECMCA.

Acusttel colaboradora con la administracion Junta de Andalucia

Region Autonomiczny Andaluzji: REC041

Acusttel colaboradora con la administracion Entidad de evaluacion Acustica de Castilla y Leon

Jednostka Oceny Akustycznej, Rada Kastylii i Leon

Acusttel colaboradora con la administracion Gobierno de Canarias

ECA Section 2 – Acoustic Pollution of the Government of the Canary Islands. ECA-57