W ACUSTTEL mamy najbardziej zaawansowaną inżynierię akustyczną, służącą każdej branży, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla niedogodności powodowanych hałasem.

Dysponujemy procedurami, technologią, wiedzą i doświadczeniem potrzebnymi do dostarczenia naszym klientom najlepszych rozwiązań z punktu widzenia wydajności, optymalizacji kosztów i gwarancji rezultatów.

Działamy w dziedzinie  przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa i planowania przestrzennego.

Nasze usługi:

>Programy ochrony przed hałasem w procesach przemysłowych

>Doradztwo akustyczne w celu dostosowania projektów na rynku nieruchomosci do aktualnych wymogów

> Doradztwo akustyczne dla hoteli, centrów handlowych, szpitali

> Mapy hałasu i programy ograniczenia zanieczyszczenia hałasem na terenach zabudowanych

> Badana podłoża i kompatybilności akustycznej

> Badania oddziaływania akustycznego i drgań infrastruktury liniowej (drogi, kolej, metro, tramwaj itp.)