Zintegrowanie różnych zmiennych akustycznych w celu ochrony środowiska jest niezbędne  zarówno dla lepszego dostosowania wspólnot mieszkaniowych i infrastruktury do istniejących przepisów jak i dla polepszenia jakości życia.

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego sprawia, że stawiamy na rozwój procesów, które przyczyniają się do przestrzegania przepisów ustanowionych w celu redukcji zanieczyszczenia hałasem.

Nasze usługi

-Badania nad hałasem i wibracjami w infrastrukturze transportowej

-Mapy hałasu i miejskie programy działań

-Badania akustyczne dla nowych planów zagospodarowania przestrzennego miast

– Zobacz produkty redukujące hałas w infrastrukturze 

logosilenzia