DELEGACJE

Poproś nas o wycenę.

W Acusttel pracujemy każdego dnia z mocnym celem konsolidacji zrównoważonego wzrostu naszych firm, nasze wysiłki pozwoliły nam na rozwój zarówno w kraju jak i za granicą.

Dzięki bogatemu doświadczeniu na naszym naturalnym rynku mogliśmy zaoferować nasze rozwiązania w projektach międzynarodowych, nasze doświadczenie na rynkach międzynarodowych pomogło nam udoskonalić nasze wewnętrzne procesy zarządzania, wzbogacić nasz system pracy o inne perspektywy i ostatecznie stać się lepszą firmą.

Międzynarodowa obecność Acusttel

Od kilku lat Acusttel ma duże zapotrzebowanie na pracę w projektach doradztwa akustycznego na obszarach międzynarodowych, dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć nasze horyzonty i dotrzeć do tych krajów, w których inżynieria akustyczna jest ceniona, szanowana i brana pod uwagę w dużych projektach budowlanych, infrastrukturalnych oraz w zarządzaniu środowiskiem.
Obecnie, oprócz naszych biur w Hiszpanii, firma posiada własne biura w kilku krajach, takich jak Chile i Polska, a także biura partnerskie w Turcji, Meksyku, Rumunii i Arabii Saudyjskiej.

Naszym celem jest dalszy rozwój i przenoszenie naszego doświadczenia i wiedzy na nowe horyzonty.

Nasze Delegacje

W Hiszpanii

W Europie i na świecie