B + R + i

Poproś nas o wycenę.

Nasze projekty badawcze są efektem pracy różnych obszarów

 • Badania wewnętrzne, majace na celu pogłębienie naszej wiedzy, które bez wątpienia są jedną z najwyższych wartości w naszej strategii różnicowania.
 • Innowacyjność naszych usług, która sprawia że jesteśmy lepsi dla naszych klientów odpowiadając na ich potrzeby zarówno bieżące jak i przyszłe.
 • Umożliwienie klientom outsourcingu w zakresie badań, rozwoju i innowacji w dziedzinie akustyki bez dużych inwestycji w środki trwałe oraz personel własny.

Acusttel zajmuje się opracowaniem następujących zagadnień dla badań technicznych w dziedzinie akustyki

 • Prognoza akustyczna wibracji w infrastrukturach transportu i w budownictwie.
 • Aktywna kontrola hałasu.
 • Projektowanie produktów używanych do izolacji akustycznej.
 • Projektowanie produktów wyposażenia akustycznego.
 • Optymalizacja produktów akustycznych.
 • Symaulacja właściwości akustycznych przy pomocy elementów skończonych.
 • Symulacja właściwości akustycznych i zachowań materiałów przy oddziaływaniu elementów otoczenia.
 • Symulacja właściwości akustycznych i zachowań materiałów poprzez transfer impedancji.
 • Redukcja hałasu maszyn poprzez optymalizację ich projektu.
 • Systemy monitoringu hałasu i wibracji.

GALERIA ZDJĘĆ