ACUSTTEL CZŁONKIEM ENBF – EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA DS. EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

Europejska organizacja zrzeszająca producentów ekranów akustycznych ENBF, z siedzibą w Brukseli, jest stowarzyszeniem, której członkami mogą zostać stowarzyszenia państwowe poszczególnych krajów oraz wiodące na rynku firmy.

Po pełnoprawnym zaakceptowaniu, jako członka Stowarzyszenia, firma Acusttel może uczestniczyć we wszelkich forach dyskusyjnych i debatach europejskich w zakresie ekranów akustycznych, zarówno na poziomie funkcjonalnym jak i normatywnym.

Kierownictwo techniczne Acusttel zobowiązało się do podzielenia się całym swoim doświadczeniem i postawiło sobie jako swój wewnętrzny cel poznanie wszelkich nowych tendencji europejskich i możliwych zmian prawnych w zakresie certyfikatu zgodności WE oraz poszerzenie swojej wiedzy na temat globalnej oferty na rynku Wspólnoty Europejskiej.

Dołączając do Stowarzyszenia jako jedyny hiszpański producent, Acusttel dowodzi swojemu przywiązaniu do jakości dźwięku i  zobowiązaniu do utrzymania swojej pozycji, aby tym samym móc się doskonalić i  sprostać oczekiwaniom  klientów.