wp_20160719_11_07_49_pro wp_20160719_11_03_44_pro

W ramach zadania: Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna

Miejsce: Łódź, ul. Tramwajowa

Data realizacji: czerwiec-lipiec 2016

Produkt: Mata elastomerowa wibroizolacyjna Silenzia drV/MN/20/8