model budynkutrazado

W ramach zadania: Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”

Miejsce: Kraków

Data realizacji: listopad 2017 – lipiec 2018